Địa chỉ:
No 35, Lane #316, Le Trong Tan rd, Khuong Mai, Thanh Xuan
Ha noi
Ha Noi, thanh pho
10000
Việt Nam
Điện thoại:
024.3566.6116
Fax:
024.35666116
Mobile:
0933668915
Send an Email
(Tùy chọn)
© Bản quyền thuộc Công ty TNHH Thiết Bị HNT