Lưu trữ Danh mục: Video máy hàn cáp quang

Cung cấp video trải nghiệm sửa dụng máy hàn quang trực tiếp tại HNT

Trải nghiệm máy hàn quang Z1C Sumitomo – Nhật bản

Trải nghiệm máy hàn quang Z1C của Nhật, chi tiết sửa dụng   Trải nghiệm...

Video trải nghiệm máy hàn quang FSM-21s

Video trải nghiệm máy hàn quang FSM-21s Video trải nghiệm máy hàn quang FSM-21s, chi...

Video trải nghiệm máy hàn quang FSM-41s

Video trải nghiệm máy hàn quang FSM-41s Video trải nghiệm máy hàn quang FSM-41s, chi...

Máy hàn cáp quang FSM-60s Video thực tế vận hành, đánh giá

Máy hàn cáp quang FSM-60s Video thực tế vận hành, đánh giá Máy hàn cáp...

Máy hàn cáp quang FSM-70s video trải nghiệm thực tế sử dụng

Máy hàn cáp quang FSM-70s video trải nghiệm thực tế Máy hàn cáp quang FSM-70s...

Call
0933.668.915